ซิตตวง หรือ สิทธิ์ตวง พญา [Shite Thaung Temple or Shite Thaung Paya]

วันนี้เรามาว่ากันที่เมืองมรัคอู หรือเยาะอู ที่เขาเรียกกันในภาษาเมียนมาร์ เมืองนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสี่หรือห้าปีที่ผมได้ไปสัมผัสกับอารยธรรมของราชอาณาจักรอาระกันเมื่อปี พ.ศ. 1974 การเดินทางก็ลำบากนิดหน่อย คือต้องนั่งเครื่องลงที่เมืองซิทเว (เดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าเมืองนี้ให้ฟังกัน) และก็ต้องหาเรือเพื่อที่จะข้ามแม่นำ้กาลาดาน ซักสี่ส้าห้าชั่วโมง แต่ก็เพลินดีมี วิว ทิวทัศน์สวยงามให้เราได้ดูกันไปตลอดสองฝั่งแม่นำ้

Mrauk u 4
Mrauk u 12

และแล้วเรามาถึงที่วัดซิตตวง หรือ สิทธิ์ตวง พญา [Shite Thaung Temple or Shite Thaung Paya] หรือชื่อที่เป็นสัญลักษณ์คือ เจดีย์ 80,000 ด้วยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปบูชาถึง 84,000 องค์

สิทธิ์ตวง พญา... สร้าง ใน ปี พ.ศ.2079 ในสมัย พระเจ้า มง บา จี [Mong Ba Gree] กษัตริย์ องค์ที่ 13 ของอาณาจักร มรัค อู และเป็นยุคที่รุ่งเรืองเกรียงไกรที่สุด สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา และเฉลิมฉลองที่สามารถ มีชัยชนะเหนือ 12 แคว้น ในอาณาจักรเบงกอล และสามารถกำราบพวกโปรตุเกส ที่พยายามเข้ามารุกรานต่อตีอาณาจักรได้ ดังนั้นอีกนามหนึ่งของ เจดีย์นี้คือ “เจดีย์แห่งชัยชนะ” 

ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้สัผัสคงจะเป็นที่จดจำไว้และอยากถ่ายทอดให้ทุกท่านได้มีโอกาศมาสัมผัสเช่นนี้...........................

Mrauk u 11
Mrauk u 10

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*