จิตรกรรมฝาผนัง ณ โพวินต่อง

วัดโพ วิน ต่อง หรือ Pho win daung ที่เมืองมอญยอ

วัดนี้ที่เมียนมาร์ผมได้ไปมาก็เป็นครั้งที่สองนี้ ได้ให้ความสนใจับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอันมาก ก็เลยจะเล่าให้ฟังกันพอสังเขป ศิลปะภาพเขียนสีบนจิตรกรรมฝาผนังและพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่อยู่ในถ้ำโพวินต่องนั้น คาดว่ามีอายุย้อนไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึง ศตวรรษที่ 18 

ตำนานเล่ากันว่า บรรดาถ้ำน้อยใหญ่บนภูเขานี้ เคยเป็นที่อยู่ของฤๅษีอูโพวินผู้มีอิทธิฤทธิ์ เมื่อเจ้าเมืองแปรได้รับเชิญมาเป็นพระอาคันตุกะแห่งพระเจ้าอโนรธา เจ้าอาณาจักรพุกาม ขากลับเสด็จผ่านมาทอดพระเนตรภูเขาหินทรายที่มีลักษณะเป็นถ้ำๆ แห่งนี้ จึงทรงนึกถึงตำนานดังกล่าวและตั้งชื่อว่า โพวินต่อง ทั้งโปรดให้สร้างถ้ำหินต่างๆ อย่างในตำนาน

ส่วนภาพเขียนส่วนมากที่ผมได้เห็นส่วนมากก็จะเป็นในถ้ำที่มีขนาดใหญ่ๆ ประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังภาพเขียนสีศิลปะเมียนมาร์ ถ้ำแรกที่ได้สัผัสก็จะเห็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ส่วนด้านข้างจะเห็นว่ามีรูปวาดของพระสาวกของพระพุทธเจ้ากำลังนั่งไหว้อยู่ รวมทั้งเหล่าเทวดามากมายหลายองค์มาเข้าเฝ้าแสดงความยินดีที่มีมหาบุรุษเข้าสู่การตรัสรู้ ภาพนี้แสดงให้เห็นศิลปะการวาดต้นโพธิ์ของเมียนมาร์ได้อย่างชัดเจน ก็คือ การวาดให้เป็นกิ่งก้านรูปงาช้างม้วนไปม้วนมาจนเกิดความอ่อนช้อยสวยงามขึ้น ซึ่งเป็นเป็นอิทธิพลของอาณาจักรพุกาม

ผมได้สังเกตุ สิ่งที่สวยงามและโดดเด่นภายในถ้ำนี้ นั่นคือ ลายดาวบนเพดานถ้ำ แต่ละดวงจะไม่เหมือนกันเลย เป็นเหมือนรูปดอกไม้ ส่วนอีกด้านตรงข้ามเป็นจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดร ตอนต้นเรื่องอยู่บริเวณนี้ ท่านยกช้างปัจจัยนาเคนซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองให้คนอื่น สิ่งที่เราได้เห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ ก็คือ รายละเอียดของยานพาหนะ รายละเอียดการแต่งตัวของชาวเมียนมาร์ในสมัยก่อน จะงดงามแค่ไหนต้องมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองครับ #aklmiscellaneous

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*